Home

Samhällsutmaningar

Mötesplats Social Innovation, MSI skalas upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet Kreativ Arena är Stockholms enda mötesplats för aktörer inom de kreativa näringarna; musik, film, spel och samhällsbyggnad. Vi skapar ett omfattande heldagsprogram med seminarier och talare av hög kvalitet Södertörnsmodellen - hållbara städer och samhällen Bättre planering och styrning behövs för att göra städer mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbar Vi brinner för samhällsfrågor och samhällskommunikation. Vår drivkraft är att hitta lösningar som bidrar till dialog och förståelse - förutsättningar för en väl fungerande demokrati

Mötesplats Social innovation Social innovatio

Sveriges största satsning på forskning och innovation inom resurs- och avfallsområdet. RE:Source ska bidra till effektivare användning av våra resurser Genom att ny medicinsk kunskap skapas och effektivt vidareutvecklas till förbättrade tjänster, processer och produkter skulle vi i Sverige tillsammans kunna minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför genom bättre och effektivare prevention och behandling, skapa en effektiv och individanpassad vård och omsorg som motsvarar befolkningens förändrade behov, skapa många nya och. Lös problem och rädda världen Challengesgov.se är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation. Här publicerar vi aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan Hur hjälper vi barn att upptäcka naturen? För många är det svårt att få barnen att släppa skärmen för att istället gå ut. Barn sitter stilla i sådan hög grad idag att det har blivit en av våra största samhällsutmaningar

Kreativ Aren

Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Den 23-24 oktober 2019 träffas ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från företag, akademi och politiker för att driva på klimatomställningen och öka Sveriges gröna innovationsförmåga Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning med 2 700 forskare, lärare och doktorander som forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria En ny belysningsmiljö, anpassad för både barn och personal och utvecklad i ett svenskt-danskt samarbete, gjorde att för tidigt födda Malte kunde vårdas nära sina föräldrar Stödjer konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom fyra identifierade samhällsutmaningar: framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, hållbar industriell utveckling och informationssamhället

Södertörnsmodelle

Forskningscentrum, forskningsprogram och forskningsplattformar är sätt att stärka och profilera Malmö universitets forskning. Det finns fem väletablerade forskningscentrum, fyra forskningsprogram och två forskningsplattformar En mötesplats för att nyttiggöra avfall. RE:Source är nationell branschöverskridande innovationsarena, en mötesplats för en mängd aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning Integrationsfrågan beskrivs ofta som en av vår tids största samhällsutmaningar. Att många nyanlända dessutom bor inom allmännyttan gör att frågorna om etablering, integration och möjligheterna till goda livsmiljöer blir än mer aktuell för bostadsföretagen. 23 idéer för bättre integration är konkreta idéer för bättre integration i Sverige, som Sveriges Allmännyttas. Medlemmar. Mälardalsrådet har 56 kommuner och fem regioner som ordinarie medlemmar, samt sju associerade medlemmar

Gullers Grupp - Sveriges ledande byrå för samhällsaktöre

Johanneberg Sience Park driver nationella och internationella innovationsprojekt som testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. De gamla kartorna gäller inte längre utan man måste ta ut en kompassriktning som får komma från ens innersta Sociala entreprenörer. Projekten vi rekommenderar drivs av sociala entreprenörer. Med innovativa metoder löser de samhällsutmaningar på ett effektivt sätt

Hem - RE:Sourc

Startsida - Forska!Sverig

Samhället drivs idag av ett fåtal megatrender där digitaliseringen anses vara den som kommer ha störst påverkan på samhället. Digital teknik genomsyrar idag hela vår vardag och påverkar såväl individ som samhälle Centrumbildningar . En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning Teknikföretagen företräder Sveriges viktigaste företag. Vi hjälper dig att göra bättre affärer och att stärka din internationella konkurrenskraft

Bostadsojämlikheten i Sverige ökar. Allt fler tvingas ingå i bostadsprekariatet och de som skulle kunna vara med och betala för ett ökat bostadsbyggande gynnas av både låga skatter och förmånliga avdrag Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Här kan du ta reda på hur ditt företag kan bidra till en hållbar utveckling Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet. Men för att lyckas behövs krafttag av historiska mått, och en genomgripande samhällsförändring

Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden Service Convention Sweden är landets ledande konferens för tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den offentliga och privata välfärdssektorn

Hur borde den sociala bostadspolitiken se ut - och vilken roll ska allmännyttan ha? Den frågan började SABO borra djupare i under förra året. Nu går startskottet för nästa fas: den sista januari arrangeras en offentlig diskussion i samband med att SABO släpper en ny intervjubok som skärskådar frågan ur olika infallsvinklar Sök på klimatanpassningsportalen När autoslutförarlistan är tillgänglig används upp och ner pilar för att se val och enter för att välja. Pekskärmsanvändare utforskar via pekning eller svepgester Kärlek, trygghet och omsorg - det är sånt man ofta ser som en självklarhet. Men verkligheten ser olika ut i olika familjer. Vi letar nu efter fler familjehem. Med sunt förnuft och ordnat.

Start - challengesgov

Osynlig AB - UX-designbyrå i Sundsvall och världe

Medlemmar - Mälardalsråde

  1. Hem Johanneberg Science Par
  2. Synonymer till kompassriktning - Synonymer
  3. Social home - Social Initiativ
  4. Om Sveriges 20 science centers - Svenska Science Center
  5. Startsida - AF Gruppe
  6. Vad är IoT? - IoT Sverige Internet of Things för

Teknikföretage

Teknikföretagen Nyheter - teknikforetagen

populär: