Home

Sensorisk överbelastning

Specialpedabloggen: Sångkort att skriva u

Här samlar jag tips om specialpedagogiska frågor, rättigheter, funktionsnedsättning, kommunikation, AKK, stödinsatser, skolan... Bloggen fylls på allteftersom BAKGRUND. Ett flertal studier har visat att orofacial smärta och käkfunktionsstörning inte enbart är en obehaglig sensorisk upplevelse, utan även att dessa. Oro, ångest, rädsla, depression, trötthet, negativ förväntan: Lugn, förtröstan, glädje, hypnos, suggestion, positiv förväntan: Minskad sensorisk aktiverin BAKGRUND. Ett flertal studier har visat att orofacial smärta och käkfunktionsstörning inte enbart är en obehaglig sensorisk upplevelse, utan även att dessa.

Specialpedabloggen: Bilder till sagor och ramsor och mycket mera

  1. Käkledssmärta - Internetodontolog
  2. SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING - resochdyk

populär: