Home

Gotlands försvar

Gotland Coastal Artillery Regiment - Wikipedi

The Gotland Coastal Artillery Regiment (Swedish: Gotlands kustartilleriregemente), designation KA 3, was a Swedish Navy coastal artillery regiment of the Swedish Armed Forces which operated between 1937 and 2000. The unit was based in Fårösund in Gotland

Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde visar Gotlands samlade försvar från forntid till nutid. Ett självklart stopp under vistelsen på ön, som alltjämt har en viktig militärstrategisk betydelse. På museet finns samtliga vapengrenar representerade, utställningarna rymmer infanteri, pansar. Men det handlar om försvar mot de angrepp som kan tänkas komma. Det skulle kunna vara allt från en landstigning till en luftlandsättning. tidigare chef för Gotlands regemente, uppger att. THE THREE PRINCIPAL TASKS OF THE SWEDISH ARMED FORCES When Sweden s borders are violated, it is the task of the Armed Forces to repel the violating party from Swedish territory. If Sweden falls under attack from a foreign power, it is th.. Historia. Redan 1885 hade stabschefen vid militärbefälet W. Unge vid ett föredrag om Gotlands försvar föreslagit att Tingstäde borde bli förläggningsplats för Gotlands nationalbeväring. Prins Carl och löjtnant Axel Bergenzaun fick 1888 i uppdrag att utarbeta ett förslag till befästningar i Tingstäde

Två utställningar; dels om Gotlands Försvar 2000 - 2018 och dels om A 7 på Korsbetningen, modell i skala 1:100. Utställningarna finns på museets huvudel i centrala Tingstäde. Utställningen Gotlands Försvar 2000-2018 hänger i huvudbyggnaden och modellen om A 7 på Korsbetningen finns i Understödshuset Förläggningar och övningsplatser. Gotlands kustartilleriregemente var förlagda i Fårösund, cirka 55 km norr om Visby.Inledningsvis byggdes ett magasin från 1904 om till en förläggningskasern. Åren 1939-1944 uppfördes huvuddelen av det kasernområde som kom att utgöra Fårösunds garnison Under perioden 2-12 november har flera förband övat på Gotland. Syftet med övningen är att testa förbandens beredskap och förmåga att med kort varsel flytta förband, ta materiel i bruk. I dagarna två är de Nordiska försvarsministrarna på Gotland för att diskutera övningssamarbete, regional säkerhet och totalförsvar. Att att mötet hålls på Gotland har att göra med öns viktiga geografiska position, enligt Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist

På frågan om hur avskräckande Gotlands fasta försvar är i dag svarar ÖB Micael Bydén: Det räcker mycket längre än om de inte var där. Man kan alltid diskutera vad som är tillräckligt.Oavsett numerär så har vi nu såväl hemvärn som anställd personal på plats, med förmågor och utrustning, och som är välövade Gotlands försvar - Dagens 450 hemvärnsmän på Gotlands må vara både utbildade och engagerade, men de är ju praktiken bombmat när ön saknar kvalificerade luftvärns- och kustrobotsystem samtidigt som Iskanderrobotarna i Kaliningrad når ön på några minuter. Inte mycket hjälp.

Verksamhet på Gotland - Försvarsmakte

Storsatsning på Gotlands försvar. UPPDATERAD Regeringen, M, KD och C har nått en försvarsöverenskommelse. Enligt den ska försvarsanslagen höjas med 10,2 miljarder kronor sammanlagt för åren 2016-2020. Peter Wallberg/TT/Anna Sofia Hakeberg Helagotland.se

Denna sida innehåller först en översiktlig historiskt bakgrund och sen dess egentliga innehåll: rapporten som nog låg till grund för Lübecks anfall av Visby 1525. Denna rapport innehåller en redogörelse för Gotlands försvar i början på 1500-talet. Faktauppgifterna kommer från en artikel av Hugo Yrwing i Gotländskt Arkiv 1986 Utvecklingen av Gotlands försvar och övningar på ön leds nu från regementet och inte från fastlandet. Regementet har också ansvaret för den mekaniserade stridsgrupp som började byggas upp på Gotland redan 2016. Det är den tillsammans med Gotlands hemvärnsbataljon som står för det. På frågan om hur avskräckande Gotlands fasta försvar är i dag svarar ÖB Micael Bydén: - Det räcker mycket längre än om de inte var där. Man kan alltid diskutera vad som är tillräckligt The Gotland Regiment (P 18) (Swedish: Gotlands regemente) is a Swedish Army armoured regiment which has been active in various forms between 1963-1994 and 2000-2005, when it was disbanded. The regiment was re-raised on 1 January 2018. The regiment is based in Visby as part of the Gotland Garrison. The regiment is currently the youngest and smallest unit of the Swedish Armed Forces

Gotland MKG 1986 Försvar på Gotland ur Östnöje - YouTub

Mer försvar på Gotland. 973 gillar. Stärk försvaret av Gotland! Hoppa till. Avsnitt på den här sidan. Tillgänglighetshjälp. Samtidigt passade man på att fira Gotlands regementes P18 maskot, baggen Harald den V:e, på dennes namnsdag. Vad namnsdagspresenten bestod av är hemligt, men. Försvar och Säkerhet drivs av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och läsarna är välkomna att bidra med inlägg, enklast genom att maila texter till krigskonst@yahoo.se Se policy nedan Redaktör: Johan Wiktorin, ledamot avdelning I Kontakt: krigskonst@yahoo.se Osignerade artiklar är skrivna av redaktören och speglar dennes självständiga analyser och uppfattningar The Gotland Coastal Artillery Regiment (Swedish: Gotlands kustartilleriregemente), designation KA 3, was a Swedish Navy coastal artillery regiment of the Swedish Armed Forces which operated between 1937 and 2000. The unit was based in Fårösund in Gotland I dagarna två är de Nordiska försvarsministrarna på Gotland för att diskutera övningssamarbete, regional säkerhet och totalförsvar. Att att mötet hålls på Gotland har att göra med öns viktiga geografiska position, enligt Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist

Ryssland vill försöka behärska Östersjön, på samma sätt som i Svarta havet. Försvaret av Gotland och nordiskt-baltiskt säkerhetssamarbete är avgörande faktorer som motvikt till ryska ambitioner. SvD besökte en anfallsövning på ön tillsammans med två generaler som gav en samstämmig bild av det skärpta säkerhetsläget

Gotlands försvarsmuseum - smha

 1. Så ska ÖB:s stridsgrupp försvara Gotland Aftonblade
 2. The Swedish Armed Forces - Försvarsmakte
 3. Tingstäde fästning - Wikipedi
 4. He

Gotlands kustartilleriregemente - Wikipedi

 1. Försvaret av Gotland - YouTub
 2. Mer försvar på Gotland - Home Faceboo
 3. Nytt steg för Gotlands försvar - Nyheter - Klackspar
 4. Gotlands försvar -ett stort skämt Eric Erfors Expresse

Nytt steg för Gotlands försvar - Sidor - Affärsliv Gotland

 1. Nytt steg för Gotlands försvar Aftonblade
 2. Gotland Regiment - Wikipedi
 3. Ryssland vill styra Östersjön - Gotlands försvar avgörande

Storsatsning på Gotlands försvar - Samhälle - Hela Gotland

populär: