Home

Hypoglykemi hjärnskada

Epilepsi Definitioner Ep-anfall. abnorm, synkron, repetitiv urladdning i nervcellerna i cortex. Alltid ett symptom på något annat: Tumör, sänkt kramptröskel.

ABASAGLAR - FASS Allmänhe

  1. Definition. Ett generaliserat krampanfall berör hela kroppen. Det kallas också ett grand mal anfall. Krampanfall innebär vanligtvis muskelstelhet, våldsamma.
  2. nesförlust, nedsatt
  3. DEMENS Kortikal demens. Lesioner i grå substans i neopalliska associationsområden och hippocampus och motsvarande vit substans. Acetylkolin. Afasi, amnesi av.
  4. Akut leversvikt definieras som progredierande leversjukdom med encefalopati och PK/INR > 1,5 hos en person utan tidigare känd leversjukdom. I nedanstående text.
  5. Medicinkompendier av Lisa Labbé - Epileps
  6. Krampanfall - Sympto
  7. Minnesförlust - Sympto

Medicinkompendier av Lisa Labbé - Demen

  1. NarkosguidenIntensivvård - Metabola sjukdomar - Narkosguide

populär: