Home

Vad är hög inflation

Vad är inflation? Sveriges Riksban

  1. skar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden
  2. Vad är inflation? Det talas mycket om inflation i TV-nyheter och i tidningar. Är inflationen hög kommer du som till exempel sparar på ett sparkonto att få en mycket lägre avkastning. Men varför är det så och vad är inflation egentligen
  3. Är då hög inflation av ondo? Hög inflation innebär ofta att priset på olika varor stiger olika mycket. Man säger att relativpriserna förändras, det vill säga prisförhållandet mellan olika varor. Det blir svårt att avgöra om en prisökning är en tillfällig förändring på en enstaka vara, eller om det är inflationen som ligger.

Sveriges inflation är en hög inflation. Riksbanken har försökt höja inflationen genom att stimulera ekonomin med låga och negativa reporäntor. Riksbanken försöker få företag och privatpersoner att investera mer för att få igång ekonomi och skapa fler arbeten Höjda löner ger bara höjd inflation, påstods det. Det var löneökningarnas fel att Sverige hade hög inflation, brukade man säga i nyhetsprogram och TV-fåtöljer. Vid varje avtalsförhandling brukar även i dag kommentatorerna påpeka att man är orolig för att löne- och priskarusellen ska börja snurra Inflation i länder som vi importerar varor och tjänster från. Sveriges inflationsmål. I Sverige strävar vi efter att inflationsprocenten ska ligga på omkring 2 %. Detta eftersom 2 % är ganska lagom och en allt för hög inflation inte är särskilt gynnsamt för landets ekonomiska utveckling i det långa loppet

Klas Eklund förklarar vad inflation och deflation är, vad Riksbanken gör för att styra inflationen och vilka problem som kan uppstå i ett samhälle som har hyperinflation. Klippet är producerat av Ekonomifakta som ägs av Svenskt Näringsliv När inflationen är hög leder det ofta till osäkerhet och återhållsamhet vad gäller investeringar. Hög inflation anses därför generellt som negativt för en ekonomis tillväxtmöjligheter. För att möta inflationen stramade många OECD -länder upp den ekonomiska politiken under 1980-talet vilket innebar att prisökningarna dämpades Att riksbanken har bestämt sig för att ha en inflation på cirka 2 procent per år beror på att den nivån historiskt visat sig vara gynnsam. Anledningen till det är att man får en deflationsbuffert. Dessutom är 0-inflation inte bra då det tenderar att göra löner oflexibla och investeringar mindre lönsamma

Regeringen ofta försöker mild inflation, delvis för att det ses som ett tecken på en sund tillväxt i ekonomin. Vad är inflation? Översatt bokstav inflationen för inflationen eller ökning i ekonomin denominerade därmed en uppgång i den allmänna prisnivån. Pengar är verkligen en bytesmedel, värdet beror på tillgång och efterfrågan Vad är inflation? Avsnitt 5 · 9 min · Se och lär hur pengar blir mindre värda när det är hög inflation. Vad är skatt? 10-12 år. Vad är skatt? Avsnitt.

Vad är inflation? - Så påverkar den din ekonomi Econello

  1. stone inget positivt med inflationstal som är extremt höga
  2. och kan på lång sikt skapa hög arbetslöshet. Det kan också skapa en osäkerhet kring ekono
  3. Oväntad inflation är det som ofta beskrivs i ekonomisk litteratur som det stora problemet med inflation och man hävdar att hög inflation oftare agerar på detta vis. Osäkerhet är en kostnad som ofta i ekonomisk litteratur brukar läggas till vinsten. Hög osäkerhet brukar kräva högre avkastning som kompensation, en riskpremie
  4. Vad är hyperinflation? Hyperinflation är när det är mycket mycket hög inflation. Man brukar prata om ca. 50% inflation per månad. Det beror ofta på en total kollaps av ett lands ekonomi. I många fall beror det på krig eller andra kriser i landet. Regeringen har fått panik och tryckt mer och mer sedlar
  5. Vad är inflation? Hur mäts inflation? Historik inflationsmålet. Inflationen just nu. Öppna undermeny Stäng undermeny. Vad är penningpolitik? Vad är reporäntan
  6. skar

Hög inflation - en källa till huvudbry - Ekonomifakt

En modern centralbank utnyttjar de här sambanden genom att sätta en valfri nivå på inflationen som inflationsmål (π*). Och nej, det finns inget magiskt med just två procent, det är bara ett försök att väga olika risker med låg inflation mot olika kostnader för hög inflation Förklarar inflation och varför det är bra med låg och stabil inflation. I en serie om fem filmer beskriver Riksbanken sin roll och verksamhet samt förklarar begrepp som styrränta och inflation Inflation är alltså detsamma som penningvärdesförsämring. Hyperinflationen i Tyskland. En enormt hög inflation inträffade i Tyskland under 1920-talet. När det var som värst hämtade folk ut sin lön dag för dag och handlade upp den omedelbart för att inte pengarna skulle vara ännu mindre värda nästa dag

Inflation - vad är inflation? Sveriges inflation 2018 låg/hög

Vi vet alla att priserna stiger inflationen. Pengarna är värd mer. Inflationen är särskilt viktigt i relationen mellan länderna. Vad är inflation? Inflationen är ett svårt begrepp eftersom vi har olika former av inflationen utan också att det är svårt att göra bra jämförelser mellan länder för att se hur hög inflation. Så man kan inte hög inflation konsekvenser 500 000 kr vid köp det du hög inflation konsekvenser. Människorna är inte dumma, de är det ganska billigt eftersom ta ansvar för sina handlingar utan vill gärna skylla på och uppåt, så om du drar på dig onödigt stora att de tecknar avtal de Så ja, det är rätt viktigt att veta vad inflation är, speciellt i dagens låga räntenivåer med stigande inflation. Idag ligger inflationen på 1.7% . Inflationen var en av sakerna som motiverade mig till att sluta lägga pengar på hög

kostnader som uppstår och hur det påverkar penningpolitiken - är det viktigt att förstå vad inflation innebär och hur det uppstår. Vad är inflation? Med inflation menas en generell ökning av prisnivån. Det innebär att priser på varor och tjänster i ekonomin ökar, utan att deras värde har förändrats Vad kan staten göra för att bekämpa hög inflation? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av Varför är en hög inflation dåligt för ekonomin? Inflation orsakas av ökningar i en ekonomisk tillstånd som orsakas av en ökande penningmängd eller snabba ökningar av produktionskostnaderna. Om en regering skriver för mycket valuta, stiger för att möta den ökande tillgången på pengar. I produktion Inflation and the euro. En del prisändringar är viktigare än andra. När man räknar ut den genomsnittliga prisökningen får de varor vi lägger mycket pengar på, som el, större vikt än priserna på produkter vi spenderar mindre på, t.ex. socker och frimärken Vad är inflation? Hur uppstår inflation? Vad kan man göra för att hindra den? Vem/vilka förlorar på en hög inflation? Kan man tjäna något på inflation? (Fundera ett tag och motivera ditt svar) Vilket tror ni är värst? En stabil inflation på 10 % under ca 10 år eller en starkt varierande inflation mellan 1 och 30 % under 10 år.

Om importpriserna ökar, relativt de egna, så får vi importerad inflation. Denna typ av inflation kan även gå åt andra hållet (deflation) som fallet ofta är med elektronik och datorer vilka drar ner den sammlade inflationen lite. Så vad är det som mest påverkar inflationen? Och vad kan vi påverka Stagflation är hög arbetslöshet och stagnerande ekonomi i kombination med en inflation. Exempel på stagflation är vad som inträffade under den stora depressionen på 1960-70 talet, en dålig ekonomi i kombination med höjda oljepriser. Konsumentprisinde När detta gapet är negativt befinner vi oss i en lågkonjunktur och när det är positivt befinner vi oss i en högkonjunktur. En högkonjunktur innebär alltså att vi använder mer av landets resurser än vad som är långsiktigt hållbart och i en lågkonjunktur använder vi mindre resurser än vad som är långsiktigt hållbart - Det enda man gör är att skapa hög inflation och hög arbetslöshet. Dessutom kan man med stort fog hävda att en lägre inflation än det uppsatta målet är väsentligt allvarligare än om den korta perioden med något högre inflation hade varat något längre

För att verkligen förstå inflation derivat och hur de hjälper investerarna att hantera risker, är det viktigt att förstå vad inflation är, eller ännu viktigare, hur det påverkar värdet av valuta-och placeringstillgångar. Inflationen är ökningen i priset på varor och tjänster över tid Relaterade Inlägg:Realränta, vad är det? - Förklaring och definitionVad är skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet?Inflationsindex, vad är det? - definition ochInflation, vad betyder det? - hur uppstår inflation?Han skapade världens mest kända index - DowLång ränta, vad är det Det är monopolistiska säljare som håller för höga priser, eller facket som genom sin starka förhandlingsposition kan driva fram för höga löneökningar, kostnadsinflation. En annan typ söker mer djupgående förklaringar till inflationen, som t.ex. att det råder för hög efterfrågan i samhällsekonomin, efterfrågeinflation

Sverige har hög inflation. Sverige går som vanligt en egen väg. Vår inflation har knappt gått ner alls sedan oktober, vilket visar att vår nation är mer inflationsbenägen än övriga industriländer. Om nu oljepriset är på väg upp och den globala inflationen följer med, då blir det obehagligt för Riksbanken Om din skolengelska (eller din skollatin!) fortfarande är god, kan du genom att bara smaka på ordet inflation räkna ut vad det handlar om. Inflate på engelska betyder ju att blåsa upp och det är precis det som sker med ekonomin i perioder av inflation

Vad är inflation? · Ekonomihandboke

Det finns ju förvisso gränser för vad man är beredd att betala. Nu kostar helt plötsligt varan mycket mer än året innan. Inflationen har satt tänderna i ekonomin. Cykliska orsaker till inflation är lättare att förstå då efterfrågan på vissa produkter går i just cykler och kan då kortsiktigt pressa upp priserna Deflation.Vad innebär deflation? Det korta svaret är att ekonomin krymper.Hjulen snurrar långsammare och tillväxten avtar för att sedan minska. Man mäter oftast tillväxten med BNP - bruttonationalprodukten som helt enkelt är värdet på alla produkter som produceras och alla tjänster som levereras under ett år 1. Vad är typiskt för en kris i det finansiella systemet? 1. Efterfrågan är hög och utbudet på varor och tjänster stiger. X. Ekonomin krymper, företag går i konkurs och människor blir arbetslösa. 2. Företag och hushåll lånar gärna mycket pengar. 2. Vad anser Riksbanken om finansiella kriser? 1. Ingen fara Historiskt sett har inflation och arbetslöshet bibehållit ett omvänt förhållande, som representeras av Phillips-kurvan. Låg arbetslöshet motsvarar högre inflation, medan hög arbetslöshet motsvarar lägre inflation och jämn deflation. Ur en logisk synpunkt är detta förhållande meningsfullt

Vad är egentligen inflation? Financer

De viktigaste åtgärderna som civilisationen kan vidta för att skydda hög inflation är att upprätthålla en stabil valuta. För det mesta uppnås detta genom att leva inom sina medel och köra vad som kallas balanserade budgetar. Saken är att balanserade budgetar måste balanseras över konjunkturcyklerna och inte nödvändigtvis årligen För hög inflation för ECB - och nu? Hur kan ECB agerat nu efter alla likviditetstillskott, att inflationen, som är ca 2,0 procent, ligger för närvarande på 2,7%, att bromsa?Kan Draghi & co stop inflation även efter alla kampanjer, som såg många skeptiska och rätt att få om de infla. Vad betyder stagflation? Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som innebär en hög arbetslöshet omkring 7-8% och en långsam ekonomisk tillväxt tex en BNP-tillväxt på 1-2% området är en mycket dålig utveckling för ekonomin vilket kan definieras som låg tillväxt med hög inflation Vem vinner på hög inflation. Svar på allt 7 vinner år sedan bästa svar. Men förutom att vi märker att exempelvis mjölken på ICA blivit dyrare. En så kallad löneprisspiral har satts igång. Låntagare vinner och sparare förlorar, hur påverkar inflationen oss och varför är hög inflation dåligt

En annan besläktad förklaring är att efterfrågan på varor och tjänster är för hög. En låg Inflation är normaltillståndet i den moderna ekonomin och ingen orsak i sig själv för en kris. Ihop med andra faktorer kan dock hög inflation skada ekonomin på många vis, vilket den gjorde bland annat i Tyskland på 1920-talet Inflation är att värdet på pengarna minskar och även om det kan låta konstigt så sker detta i stort sett varje år och leder till att de pengar du sparat minskar i värde då värdet på pengarna vid införskaffandet var högre än det är idag Vad är bättre för ekonomin låg inflation eller hög inflation? Generellt låg inflation är bättre för samhället eftersom inflationen har kostnader i samband med omfördelningen av tillgångar och deras värde (dvs det kostar pengar för människor att ändra sina beslut när inflationen ändras värdet av deras varor och; Vad är.

BNP är ett måttbegrepp för att bedöma ett lands resursutnyttjande (konsumtion, investeringar etc.) under en period. Konjunkturen bestäms som hög eller låg utifrån ett faktiskt- eller potentiellt BNP. Ett faktiskt BNP som är större än det potentiella innebär ekonomisk högkonjunktur. Vice versa innebär lågkonjunktur i ett land Ribban för acceptabel inflation skulle kunna ligga på 6% per år. En tredubbling av den inflation som Fed tidigare har ansett acceptabel. Bland argumenten som hörs är inte oväntat att det är bra för de skuldsatta- För dem som lånat gör högre inflation det mindre betungande att betala tillbaka lånen Artikelinnehåll: Har du någonsin frågat dig själv Vad är inflationen? Om du har, är du inte ensam. Jag hör en massa nya investerare som försöker hitta en grundläggande definition av inflation samt försöka förstå varför det är viktigt och hur det kan hjälpa eller skada en portfölj Effekten av hög inflation på Output och sysselsättning Hög inflation har befogenhet att decimera sparkonton och göra dem värdelösa, medan det också kan skapa pris- och marknadsinstabilitet. Dessa negativa konsekvenser kan, i sin tur, har en effekt på produktionen och sysselsättningen under vissa omständ

Det är inte bara Sverige som har ett inflationsmål på 2 %, många centralbanker i världen har samma mål eftersom en stabil inflation på 2 % anses vara bra för ekonomin, så om Sverige lyckas hålla sig runt denna procentsats skapar det trovärdighet för landet. Taxclimate.com ska visa dig varför det är så. Nackdelen med hög inflation Med tanke på att Donald Trump vann presidentvalet är det nog inte längre så känsligt vilken inflationspolitik Amerikas förenta stater kommer att bedriva. Hans politik kommer att leda till långt större negativa effekter för hela världen än lite stelnad inflation och hög arbetslöshet Vad roligt att du tycker om vår lilla beskrivning av vad konjunktur är och vad ordet betyder. Tanken med artikeln var att den skall vara lätt att förstå även för den som inte är insatt i ekonomi. Perfekt för dina pojkar altså. Lycka till med din ekonomi! Mvh admin på Ekonomifoku Vad är inflation? Inflation kommer från latinet och betyder helt enkelt att någonting blåses upp. Denna beskrivning ger en ganska bra bild av vad inflation är i ekonomin. I den ekonomiska litteraturen definieras inflation som en ökning av penningmängden. När det råder inflation sätts alltså hela tiden mer pengar i cirkulation

Sammantaget har alltså Riksbanken fört en politik som lett till alldeles för låg inflation, alldeles för hög arbetslöshet och något högre skuldkvot jämfört med om räntan fått ligga kvar på 0,25 procent från sommaren 2010. Det är inget bra facit Vad folk inte fattar är om Ingves hade bedrivit en politik som cementerat kronan vid 8kr mot euron sedan dess. då hade pilarna på de bägge graferna sett mycket mycket sämre ut. Ingves stora problem är inte inflation. det är. 1, kommunikationsavdelningen. De kan inte förklara så att svenskarna fatta För hög export av varor leder till hög inflation. Låg export av varor leder till arbetslöshet. Genom att ändra på värdet på kronan kan regeringen göra svenska varor mer eller mindre attraktiva och på så sätt ändra på valutabalansen. 1. Ett sätt att få kronan billigare är att trycka mer pengar

Inflation Samhällskunskap SO-rumme

Negativ inflation är ett ekonomiskt fenomen där ekonomin rör sig ut ur en inflationsdrivande tid och in i en period där det finns mindre pengar i omlopp. Under denna period där det finns en minskning i utbudet av pengar, priserna på produkterna förblir någorlunda konstant Jag går alltså på en av de finaste sjukhusen i landet hos en av de bästa läkarna. Äger en lgh för 7,5-8 mkr, har två jobb varav ett får ses som väldigt bra jobb, är vit, svensktalande, ser bra ut, vältalig, har sparpengar, är gift. Vad mer kan man göra för att få vård i Sverige? Kämpat för den här sjukdomen sen 2012 nu Riksbanken är Sveriges centralbank, och är även den myndighet som av riksdagen har fått i uppdrag att ansvara för vår penningpolitik. Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett fast penningvärde, vilket man gör genom att hålla en låg och stabil inflation och verka för hållbar tillväxt och hög sysselsättning Problemet med statspapper är inte att de inte är säkra, utan att de är för säkra. Den gyllene regeln att avkastningen står i proportion till risken är sann även när det kommer till obligationer. I tider av hög inflation kan obligationens avkastning vara lägre än inflationen, det vill säga; Du går minus totalt sett

Medans låg ränta leder till att folk och företag lånar som bara den och det gynnar prisstegringen (hög inflation). Det bästa motgiftet mot hög inflation är räntehöjningar för det leder till att inflationen hejdas lite. Riksbanken brukar använda räntan som ett sturmedel för inflationen genom att det fungerar såhär Den mest namnkunnige av dessa är den tidigare nobelpristagaren George Akerlof. En orsak till kritiken är att den europeiska arbetslösheten varit mycket hög, samtidigt som inflationen varit lägre än någonsin. Kritiken visar att kostnaderna med en mycket låg inflation kan vara stora i form av högre arbetslöshet och lägre tillväxt Rodi är en tolvårig kille som kommer från Syrien, men nu bor han i Piteå i Sverige. Det var bara två år sen han flydde från Syrien, så minnena av hans hemland är färska. Han minns hur han är ute och demonstrerar för kurders rättigheter, hur bomber smäller och hur människor blöder En hög inflation gör att pengars värde minskar snabbt, det vill säga att pengarna är mer värda idag än imorgon. Det gör att ingen vill spara sina pengar vilket skapar problem i samhällsekonomin. Samtidigt skapar en för låg inflation också problem om pengarna är mer värda imorgon än vad de är idag

När penningmängden ökar så minskar i regel penningvärdet. En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta. Den svenska Riksbankens inflationsmål är för närvarande (2009) 2% (+/- 1 procentenhet) om året Anledningen? En stor skuld kan leda till ökad inflation, och om inflationen är hög kan skulden underhållas och slutligen betalas av med realvaluta i framtiden. I värsta fall kan en regering trycka upp pengar för att betala av en stor skuld, men att öka penningtillgången orsakar oundvikligen inflation Vad innebär reporäntan? Riksbankens mål är att upprätthålla ett stabilt penningvärde, vilket innebär att hålla inflationen i landet på en stabil och låg nivå. I Sverige har vi ett inflationsmål på 2%. Hög inflation - Hög inflation påverkar produktionskostnaderna för företagen och gör varorna dyrare Beskrivning och synonymer till ordet inflation. synonym inflation, korsordshjälp inflation, saol inflation, betydelse inflation, vad är inflation, inflation stavning,inflation betyder, annat ord for inflation, inflation korsord, inflation uppslagsverk, inflation förklaring, hur stavas inflation Fråga. Hur kan hög inflation uppstå? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av

Inflation - internationellt - Ekonomifakt

Hög ränta och inflation Satt och funderade på en sak, var ett tag som jag läste ekonomi och sånt här med realränta, ränta och inflation är inte saker jag kommer i kontakt med dagligen. Säg att du köper ett hus för ett par miljoner och lånar det mesta av pengarna För det andra tillkommer för Sveriges del ett trovärdighetsproblem, som har med vår långa historia med hög inflation att göra. En kraftigt expansiv penningpolitik skulle sannolikt tolkas som en tillbakagång till en regim med varaktigt högre inflation och därmed snabbt ge negativa effekter via de finansiella marknaderna

Inflation - Wikipedi

Hög inflation - en källa till huvudbry Vad är fördelarna och nackdelarna med inflation? 28 april 2015 - 19:28 • ekonomi • Bertine Pol-Sundström Den här effekten uppnås alltså beroende av var lånet(skulden), alltså pengarna skapas. Och vad pengarna skapar köpkraft för. När bankerna får skapa pengar oberoende av tillgång och efterfrågan och också själva styr över var dessa sätts in så skapar dom inte bara konjunkturer utan även inflation Inflationstakten är just nu den högsta på 15 år och förväntan om framtida inflation är hög. Detta låg till grund för räntehöjningen till 4,75 procent som kommit att bli kritiserad. - En svag ekonomi är ingen garanti för att inflationen faller, förklarade Stefan Ingves Även med 5 procents inflation skulle det ta 7 år eller något sådant innan Akelius är nere på 4 procent och vid så hög inflation spelar det egentligen inte så stor roll vilka aktier du har då du ändå förlorar mot inflationen

Effekterna av inflation på sparande och lån; Vad är inflation

2. Priserna är stabila och räntan sjunker, ekonomin går bra. 3. Varför är det dåligt med en hög inflation? 1. Det är inte dåligt, inflation leder till ekonomisk utveckling. X. En hög inflation innebär att priserna hela tiden stiger vilket gör att jag får mer pengar i plånboken. 2 Jag vet vad inflation är men vad beror den på? Och vad har prisspiral med saken att göra? Inflation uppstår vanligtvis i samband med att löner trissas upp av någon grupp i samhället som drar med sig andra grupper. Anta att sjuksköterskor, som är en stor grupp, får upp lönen högt över de 24000/mån före skatt de vill ha. Säg 30.

Här kommer kungen: Vad är inflation? - UR Pla

När inflationen är noll är skatten densamma för nominella och reala kapitalinkomster. Vid inflation är den reala kapitalskatten högre än den nominella, och ganska snabbt blir skillnaderna markanta. Vid dagens inflation på ca 2% är nominell skatt på bankräntor 30% medan den reala skatten är 45-50% i de olika avkastningsfallen Många frågar sig vad som är skillnaden på den nominella räntan och realräntan. Det som är allmänt känt är att ränta är kostnaden för att låna pengar hos en långivare, till exempel en bank. Men vad är det för skillnad på nominell ränta och realränta? Den nominella räntan är den som är avtalad och den man betalar

Är låg inflation alltid bra? · Ekonomihandboke

Styrränta är den ränta som Riksbanken tar ut från bankerna när dessa tar kortsiktiga lån hos Riksbanken. Hur hög denna ränta sedan är påverkar bankernas likviditet, det vill säga betalningsförmåga eller förmåga att betala sina skulder, och påverkar därför i sin tur hur mycket pengar som faktiskt finns totalt sett i Sverige Den är också lätt att uppdatera allteftersom inflation, styrränta, 10-åringen, tillväxt, och vinsttillväxt förändras. Point being. Det går snabbt och enkelt att bilda som en uppfattning vad som är långsiktig fair value av marknaden, och då vet man också att när man köper så tar man en hög risk (om marknaden är över fair. När det är hög konjunktur så kan det bli inflation. Då sänks värdet. Dom som bor utomlands köper inte från sitt egna land. Utan dom köper från andra länder som inte har hög inflation eftersom den höga inflationen kan leda till låg konjunktur. Men för att inte detta ska ske så kan man höja skatter, räntor och lån Vad är Inflation? Testa dina kunskaper i quizet Samhällsekonomi och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner

Inflation - lär dig mer om prisstegring Comprice

Inflation speglar den ökade kostnaden för varor och tjänster i en ekonomi. Eftersom detta leder till att varje enhet av ekonomins valuta är värd mindre i varor och tjänster kan man också se inflation som en devalvering av valutan. Motsatsen till inflation, där kostnaden för varor och. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, säger att anledningen till att man inte vill ha för hög inflation är för att den då ofta är volatil. Detta skulle försvåra situationen för hushåll och företag att fatta beslut om sina investeringar och sparanden. När inflationen tar fart utan någon som helst kontroll kan ekonomin falla i bitar

Start studying vad är ekonomisk tillväxt?. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hög inflation bl.a. på grund av. Konjunktur är knepigt att mäta, men BNP (bruttonationalprodukten) är ett rimligt sätt att sätta en siffra på ekonomin. Är det högkonjunktur köps och säljs det nog en massa varor och tjänster, och då är BNP-siffran hög. Tvärtom gäller i lågkonjunktur. Inflation är helt enkelt att pengar förlorar sitt värde med någon viss takt Det är knappast troligt att anhängarna av teorin vill ha en förväntning av hög inflation. Så vad gör man? Jo man ser till att arbetslösheten är lagom hög för att hålla nere lönerna. Alltså finns det ett samband ändå mellan inflation och arbetslöshet

populär: