Home

Murarbin

Solitära bin är flitiga pollinerare av bärbuskar och fruktträd. En trädgård med gott om bin får en rik skörd av bär och frukt. Mer bi-fakta Längd 4-17 mm, för svenska arter 7-12 mm. Murarbin är robusta bin med stort huvud, rund mellankropp och relativt kort, oval bakkropp. Käkarna är kraftiga. Murarbin anlägger ofta sina bon i kolonier. Det kan vara i fönstret mellan karm och båge eller som i bilden i rör av bambu i lämpliga dimensioner Murarbin kan avse: Murarbin (Osmia) - ett släkte solitära bin i familjen buksamlarbin med svenska namnet Murarbin; Murarbin - svenska namnet på ett släkte av.

Murarbin (Osmia), 5-12 mm Gnagbin (Hoplitis), 5-10 mm Tapetserarbin (Megachile), 8-13 mm Pälsbin (Anthophora), 8-10 mm Märgbin (Ceratina), 5-10 m I Sverige finns det cirka 300 olika arter av bin. Besök vår hemsida för att läsa mer om bin, problem de kan orsaka samt tips hur du blir av med dem

Fakta om djur och natur. Fråga våra jourhavande, eller se en Aktuellt i naturen-film Finns överallt i landskapet. I Sverige finns drygt 250 arter av solitärbin. De kallas solitärbin därför att det inte finns några arbetare utan det är honan som.

Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer. Vi arbetar inom områdena skadedjurskontroll, husbesiktningar, matsäkerhet, fuktkontroll och brandskydd Längd 4-17 mm, för svenska arter 7-12 mm. Murarbin är robusta bin med stort huvud, rund mellankropp och relativt kort, oval bakkropp. Käkarna är kraftiga.

Om Solitärbin - Wildlife Garde

  1. Rödlistekategori - artfakta
  2. Flitiga och nyttiga vänner i trädgården - ALLT OM BIODLIN
  3. Murarbin - Wikipedi

Gör ett bihotell till solitärbin - Gröna rade

Experter på skadedjur, husbesiktningar och brandskydd - Anticime

populär: